संघ ताम्राकार

अध्यक्ष

संघ ताम्राकार

निलम कुमार जि.टि.

उपाध्यक्ष

निलम कुमार जि.टि.

राजु कुमार कार्कि

सचिव

राजु कुमार कार्कि

सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ

काेषाध्यक्ष

सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ

सुनेल श्रेष्ठ

सह-सचिव

सुनेल श्रेष्ठ

हिरादेवि शर्मा

सदस्य

हिरादेवि शर्मा

बेद प्रसाद उपाध्या

सदस्य

बेद प्रसाद उपाध्या

धन कुमारी थापा

सदस्य

धन कुमारी थापा

चन्द्र बहादुर थापा

सदस्य

चन्द्र बहादुर थापा

यादेवि प्रधान

सदस्य

यादेवि प्रधान

कल्पना श्रेष्ठ

सदस्य

कल्पना श्रेष्ठ